Náhradné lekcie

Pravidlá pri uplatňovaní náhradných lekcii

 

V prípade, že sa dieťa, resp. rodič nemôže z vážnych dôvodov zúčastniť lekcie, je povinný svoju účasť OSPRAVEDLNIŤ cez Rezervačný systém deň vopred, alebo najneskôr v deň plávania do 6.00 hod.

V prípade nenahlásenia svojej neúčasti – LEKCIA PREPADÁ.

Nahlásenú vynechanú lekciu je možné nahradiť do 3 mesiacov od jej vynechania, inak náhradná lekcia prepadá.

Termín náhradnej lekcie si každá mamička rezervuje cez Rezervačný systém sama. Ten Vám vygeneruje iba lekcie vhodné pre vaše dieťa.

V prípade vynechania 8 lekcií máte nárok len na 4 náhradné lekcie - pri frekvencii plávania 2x do týždňa.

V prípade vynechania 4 lekcií máte nárok len na 2 náhradné lekcie - pri frekvencii plávania 1x do týždňa.

NIE JE MOŽNÉ SI PRENIESŤ CELÝ KURZ!